Wat te doen bij spoed:

Voor zeer dringende spoedgevallen zoals ongevallen en of nabloedingen kunt u buiten onze praktijkuren of indien wij gesloten zijn wegens vakantie, contact opnemen met:

Tandarts Spoed Praktijk

Stationsweg 60

1815 CD Alkmaar

telefoonnummer 0900 8602

www.tandartspoedpraktijk.nl

Graag rekening houden met het volgende:

  • Houdt uw BSN (of van de persoon voor wie u een afspraak wilt maken) altijd bij de hand en de naam van de eigen tandartspraktijk. Tandartsspoedpraktijk heeft dit nodig om een afspraak in te kunnen plannen
  • U dient een geldig identiteitsbewijs mee te nemen
  • U dient de factuur direct nabehandeling te betalen (bij voorkeur met PIN of creditcard)
  • De kosten van een spoedbehandeling zijn gelijk aan de kosten van een reguliere tandheelkundige behandeling. Deze kosten worden door de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald (https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_715186_22/)
  • Er kunnen wettelijk vastgestelde toeslagen gelden i.v.m. de avond-, nacht-, weekenddiensten en tijdens de erkende feestdagen
  • U ontvangt altijd een factuur van de Tandartsspoedpraktijk
  • Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft, kunt u uw nota achteraf declareren bij uw zorgverzekeraar. Voor informatie over vergoedingen vanuit uw aanvullende verzekering, dient u uw eigen zorgverzekeraar te raadplegen

Kinderen tot 18 jaar met spoed een tandarts nodig hebben, kunnen de kosten deels of geheel vergoed krijgen vanuit de basisverzekering.