De tandartskosten zijn vastgesteld door het NZA ( Nederlandse zorgautoriteit) en zijn dus landelijk bij iedere tandarts hetzelfde.

Klik hier om de tarieven van de tandarts te zien

Onze techniekkosten:

Hieronder vindt u onze inkoopprijzen voor de tandtechniekkosten. De lijst hieronder bevat de meest voorkomende behandelingen in onze praktijk. Wij hebben voor de verschillende behandelingen tandtechnici/tandtechnische laboratoria uitgekozen in wie wij vertrouwen hebben en waar we een goede samenwerking mee hebben.

Onze tandartsen hebben diepgaande kennis welke materialen en/of technieken gebruikt kunnen  worden. U mag  van de tandarts  verwachten dat deze keuzes leiden tot een duurzaam resultaat bij u.

Toch is het vaak nog beter als u dit samen met de tandarts beslist of bespreekt (shared decision making). Hierdoor bent u zich bewust van de mogelijkheden en kunt u dit beter afstemmen op uw situatie. Heeft u na deze voorlichting -samen met de tandarts- een besluit genomen over de behandeling die u wilt ondergaan en de te gebruiken materialen en methodes, dan mag u altijd vragen om een (individuele begroting) waarop ook de tandtechniekkosten uit deze lijst vermeld zullen zijn.

Onder deze prijslijst vindt u meer informatie over de verschillende materialen.

Tarieven

Kroon & brugwerk op natuurlijke tanden en kiezen.

 

Type kroon, facing of brugdeel  Prijs
·         Kroon, keramische kap met opgebakken porselein € 300.-
·         Kroon, volledig (monolithisch) bestaande uit zirconium-oxyde € 223.-
·         Kroon, monolithisch, andere keramische materialen (o.a. LiSi) € 223,-
·         Kroon, tijdelijk/ kunststof prijs op aanvraag
·         Extra per etsbrugvleugel prijs op aanvraag

 

Prijzen dummy’s van bruggen zijn gelijk aan kronen. Prijzen gedeeltelijke kronen / onlays / facings gelijk aan kronen

Type inlay Prijs
·         Inlay, volledig bestaande uit een keramisch materiaal €223.-
·         Inlay, volledig bestaande uit goud
Bijkomende kosten, prijs legering per gram

 

Kroon & brugwerk op implantaten

Type Prijs
·         Verschroefbare kroon, zirconium-oxyde met opgebakken porselein op aanvraag
·         Verschroefbare kroon, monolithisch zirconium-oxyde op aanvraag
·         Verschroefbare kroon, monolithisch ander keramisch materiaal (o.a. LiSi) op aanvraag
·         Kroon gecementeerd op confectie abutment, zirconium-oxyde met opgebakken porselein kroon op aanvraag
·         Kroon gecementeerd op confectie abutment, monolithisch zirconium-oxyde kroon op aanvraag
·         Kroon gecementeerd op confectie abutment, monolithisch ander keramisch materiaal (o.a. LiSi) kroon op aanvraag
·         Meerprijs individueel abutment titanium op aanvraag
·         Meerprijs individueel abutment zirconium op aanvraag

Diversen

Type Prijs
·         Gebitsbeschermer / hockeybitje € 114.-
·         Harde opbeetplaat (gnathologie) € 168.-
·         Nightguard / essix retainer (hard/zacht) € 130.-
·         Bleekbitje per kaak € 80.-
·         Studiemodellen €51.-
·         Wax / mock-up per kaak / per tand prijs op aanvraag
·         Boormal (implantologie) € 124.-
·         Individuele afdruklepel € 50,-
·         Meerprijs individueel abutment titanium € 88,-
·         Meerprijs individueel abutment zirconium € 88,-

Prijzen uitneembare protheses

Type Prijs
·         Volledige boven en onder prothese
·         Volledige boven of onderprothese
·         Opvullen / rebasen  volledig kunstgebit boven of onder
·         Gedeeltelijk kunstgebit 1-4 elementen
·         Gedeeltelijk kunstgebit 5 of meer elementen
·         Opvullen / rebasen gedeeltelijk kunstgebit
·         Frame prothese 1-4 elementen
·         Frame prothese 5 of meer elementen
·         Steg (prijs per implantaat) prijs op aanvraag
·         Drukknop (prijs per implantaat) prijs op aanvraag
·         Meerprijs overkappingsprothese prijs op aanvraag
·         Meerprijs metaalplaat in de prothese prijs op aanvraag

Bij uitneembare protheses bestaan veel opties, zoals vergulde ankers, bijzondere verstevigingen, andersoortige beetbepalingen en kan voor het opstellen van de tanden en kiezen meerdere zittingen de tijd genomen worden. Daarnaast zijn de kosten van een reparatie afhankelijk van de schade. In de implantologie kan het aantal implantaten van invloed zijn op de meerprijs van een overkappingsprothese. In de begroting vindt u de techniekkosten voor uw individuele situatie terug.

De bovenstaande tabel geeft een indicatie. Per situatie kunnen er verschillen optreden. Zo zijn niet alle materialen geschikt voor bepaalde werkstukken. Een facing / schildje kan bijvoorbeeld alleen van specifieke keramische materialen vervaardigd worden. De term monolithisch betekent dat het materiaal uit één stuk is vervaardigd. Dit levert meer sterkte op, maar is vaak cosmetisch minder fraai dan een werkstuk dat net als een tand uit verschillende lagen met verschillende kleuren is opgebouwd.

Let op! De op deze prijslijst genoemde bedragen zijn de gebruikelijke prijzen.

Er kunnen geen rechten aan worden ontleend want gedurende uw behandeling kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor de techniekkosten van het individueel voor vervaardigde werkstuk kunnen afwijken van de lijst. Indien de tandarts verwacht dat techniekkosten toch beduidend (meer dan 10%) hoger zullen zijn dan de kosten die vermeld zijn op de BEGROTING), dan zal de tandarts dit met u bespreken.