Privacyreglement: Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Tandarts De Viaanse Molen volgt de Algemene verordening gegevensbescherming . In deze wet staat beschreven hoe onze medewerkers met uw gegevens dienen om te gaan. Deze Wet is opgesteld om te bevorderen dat uw persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld.

De gegevens moeten juist en volledig zijn, ze moeten in principe ook alleen worden gebruikt voor het doel waar u ze voor verstrekt heeft. Van sommige gegevens wilt u graag dat ze vertrouwelijk worden behandeld, dat ze uitsluitend worden vastgelegd door de personen of instantie die ze nodig heeft en dat ze niet verder worden verspreid dan noodzakelijk is. Het zijn immers uw persoonlijke gegevens. Informatie over de wetgeving AVG kunt u vinden op:  www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Uw bezoek aan deze website

We respecteren de privacy van de bezoekers van deze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Uw persoonlijk gegevens worden overigens alleen opgeslagen en verzonden als u ons contact– of aanmeldformulier invult. We zullen die gegevens niet overdragen aan derden of gebruiken voor andere doeleinden anders dan die verenigbaar zijn met de inhoud van uw vraag via dat contactformulier. Communicatie tussen deze website en de server verloopt via een SSL certificaat wat u er van verzekerd dat de gegevens versleuteld worden verzonden zodat niemand mee kan “luisteren” op de lijn.

Tandarts De Viaanse Molen volgt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze wet staat beschreven hoe onze medewerkers met uw gegevens dienen om te gaan. Deze Wet is opgesteld om te bevorderen dat uw persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld.

De gegevens moeten juist en volledig zijn, ze moeten in principe ook alleen worden gebruikt voor het doel waar u ze voor verstrekt heeft. Van sommige gegevens wilt u graag dat ze vertrouwelijk worden behandeld, dat ze uitsluitend worden vastgelegd door de personen of instantie die ze nodig heeft en dat ze niet verder worden verspreid dan noodzakelijk is. Het zijn immers uw persoonlijke gegevens. Informatie over de wetgeving WBP kunt u vinden op www.cbpweb.nl.

 

Cookie gebruik

We maken geen gebruik van functionele cookies of analyticscookies.