Algemene voorwaarden Tandartspraktijk De Viaanse Molen

Algemeen

 • u dient tenminste één keer per jaar voor periodieke controle te komen;
 • indien u dit verzuimd gedurende twee jaar, zult u een herinneringsbrief ontvangen met de vraag of u nog patiënt wil blijven. U dient hierop binnen twee maanden te reageren;
 • reageert u niet op bovenstaande brief, dan wordt u uitgeschreven uit ons patiëntenbestand;
 • Komt u voor het eerst of bent u langere tijd niet geweest dan berekenen wij een 1ste uitgebreid consult ( c28)

Annuleren

 • afspraken dienen tenminste 48 uur van te voren te worden geannuleerd;
 • indien u te laat annuleert of indien u afwezig bent zonder bericht zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen;
 • 1ste keer geen nota mits de afspraak korter is dan 15 minuten.
  2de keer binnen 1 jaar 1.5 euro per gereserveerde minuut met een minimum van €30.-
  3de keer binnen 1 jaar 3 euro per gereserveerde minuut met een minimum van €60.-
 • indien u te laat bent, bestaat de kans dat wij u niet meer kunnen helpen, wij zullen de gereserveerde tijd dan ook in rekening brengen;
 • annuleren gebeurd bij voorkeur telefonisch

Behandeling

 • voorafgaand aan uw behandeling ontvangt u uitgebreid mondelinge info van ons;
 • in sommige gevallen geven wij u ook schriftelijke info mee;
 • bij behandelingen boven €250,- ontvangt u van ons een begroting vooraf;
 • u dient deze begroting te ondertekeningen en te overhandigen bij de eerstvolgende afspraak, voordat de de behandeling plaatsvindt.

Betaling

 • uw nota wordt behandeld door InfoMedics of direct door uw zorgverzekeraar;
 • indien u niet verzekerd bent of er is een eigen bijdrage, dan krijgt u van InfoMedics of van uw eigen zorgverzekeraar de (rest)nota;
 • voor de betalingsvoorwaarden van InfoMedics zie www.uwnota.nl;
 • bij uitblijven van betaling binnen de betalingstermijn krijgt u eerst diverse herinneringen en ook een aanmaning;
 • blijft betaling uit ondanks de aanmaning, dan wordt u uitgeschreven uit ons patiëntenbestand;

Eten & Drinken

 • uit hygiënische overwegingen is het niet toegestaan te eten of te drinken bij ons in de praktijk;