Klachtenregeling

Wij doen er alles aan om u de beste tandheelkundige zorg te bieden en hebben daarover graag goed contact met u. Mocht het toch voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden, dan vragen wij u dit eerst persoonlijk met ons te bespreken. Voor ons is het belangrijk te weten dat u een probleem hebt of niet helemaal tevreden bent. Wij willen u graag uitleggen waarom we iets op een bepaalde manier hebben gedaan en meestal lost dit onduidelijkheden op. We vertrouwen er op dat we gezamenlijk een oplossing vinden.

Neem dus contact op met de praktijk: praat met uw tandarts en of onze Praktijkmanager.

Bent u toch niet tevreden over de geboden oplossing door de tandarts of Praktijkmanager? Leg uw klacht schriftelijk bij ons neer Dit kunt u doen via e-mail of via de gewone post. Binnen 15 werkdagen zullen wij de klacht behandelen en met u in overleg gaan voor een oplossing. Wij zullen de gemaakte afspraken schriftelijk vastleggen.

Komt u samen met ons er niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP) op telefoon 0900-20 25 012 (25 eurocent per minuut). Het TIP is opgericht door de beroepsorganisatie KNMT.

Levert ook TIP geen bevredigende oplossing, dan kunt u uw klacht nog schriftelijk voorleggen aan de Klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde afgekort het KNMT. Voor meer informatie over de klachtenregelingen verwijzen wij u naar de website van de KNMT (www.knmt.nl)